Правила за поверителност

ДОСТЪПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИЯ

Настоящият текст има за цел да поясни общите условия за ползване на www.stickersnation.bg, включително свободния достъп до информация, както и предлаганите продукти и услуги. Използвайки www.stickersnation.bg Вие автоматично давате съгласието си с настоящите условия. StickersNation си запазва правото да извършва промени или обновяване в настоящите условия, влизайки в сила веднага след тяхното публично оповестяването в страницата с – „Условия за ползване“.

Съдържанието на www.stickersnation.bg се предоставя напълно безплатно на всички свой потребители, дали съгласието си с настоящите условия за ползване;

Цялата информация е собственост на StickersNation в това число: снимки, текстове, техническо описание, дизайн, които са защитени от действащите закони за авторското право на Република България;

Всички продукти, посочени в сайта ни са в български лева с включено ДДС;

Забранява се репродукцията, копирането, записване или предаване под каквато и да е форма на всяка част от съдържанието без изричното съгласие на StickersNation;

В случай на забавяне на доставка, всеки клиент ще бъде уведомен по електронен път или чрез телефонно обаждане. Когато желан продукт го няма в наличност и не може да бъде доставен, ще бъде предложен алтернативен такъв.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

www.stickersnation.bg e онлайн магазин, който предлага на потребителите следните услуги:

Информация за продуктите в сайта;

Продажба и доставка на продуктите;

Реклама на продукти и търговски марки и др. Информация за производителите и продуктите предлагани в сайта.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА

Избирането на продукти става чрез натискане на бутона „Поръчвам“ в офертата на желаната стока. Поръчването видове и количества стоки става чрез натискане на бутона „Купи“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и StickersNation. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва StickersNation със задължението за изпълнение на доставката. Поръчките се приемат всеки ден. След получаване на поръчката от StickersNation се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
Клиентът, поръчал стока от електронния магазин www.stickersnation.bg, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

  1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
  2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
  3. Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в уеб страницата www.stickersnation.bg;
  4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;
  5. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта www.stickersnation.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения:

Потребителите на сайта www.stickersnation.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на StickersNation;

Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта www.stickersnation.bg;

Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.